#เที่ยวสนุก ไปกับเราสิคะ
 
คลิกเดียวเที่ยวได้
   
 

บริการทัวร์ไทย ทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถรับ-ส่ง หลากหลายเส้นทางและน่าสนใจ กับทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 
              
                                                                                              
 

ช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Facebook

    Line

  Messenger

วิธีออกกำลังกายลดเสี่ยงโควิด19

 
 
 
 
 

สายการบิน
ในประเทศและต่างประเทศ

            

    
   
 
 
 
 
 
 
   

บริษัท เซ็นจูรี่ เวิลด์ จำกัด

COMPANY   PROFILE

    

 
 
 
 
 
 
บริษัท เซ็นจูรี่ เวิลด์ จำกัด เปิดดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรมากว่า20 ปี (ก่อตั้งปี 2535) ใบอนุญาตประกอบธรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/2420 ด้วยบริการที่หลากหลาย พร้อมเป็นที่ปรึกษาตามเส้นทางและงบประมาณที่ท่านกำหนด ทั้งการเดินทางแบบส่วนตัวและทางธุรกิจ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง จองโรงแรมหลากหลายระดับ รับทำวีซ่าประเทศต่างๆ รวมทั้งบริการจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เช่น กรุ๊ปดูงาน-สัมมนา กรุ๊ปรางวัลฉลองยอดขายสำหรับตัวแทนจำหน่ายและพนักงาน  เรามีบริการการเดินทางทุกสัปดาห์และทุกเทศกาล ทั้งเส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศให้บริการอย่างมืออาชีพ การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานต่างๆ
 
We,Century World Co.,Ltd., provides the integrated business of toursim  more than 20 years (Establish since 1992) Thai Travel License  No. 11/2420. We serve veriety of services including to be consultant to arrange the travelling plan as per your demand and budget.
      Our services consist of arranging private ,business trip, air tickets' booking, Hotels' reservation, visas , travel by purpose. We have trip to offer you every weeks and any special occasions both of inboud and outbound. You will be servesd by professional staffs and expertise. Service's quality  is gauranteed by many associations.

ที่อยู่ : 21/11 ซอยลาดพร้าว 15 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
ติดต่อ 02-938-5677 , 084-439-4880 ,084-439-4882 ,
081-806-8982                                                                                                   สายด่วนโทร. 082-458-3966 ,081-458-2802

Address :  21/11 Soi Ladprao 15 ,Ladprao Rd. ,Jompol,Jatujak,Bangkok 10900 
 
วันก่อตั้ง: 5 กุมภาพันธ์ 2535 
Date of Establish : 5th February 1992
ใบอนุญาตเลขที่ : 11/02420
Travel License :  11/02420
สมาชิกภาพ :     
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
Member of :
Association of Thai Travel Agents:ATTA
The Association of Domestic Travel (ADT.)
 
ชนิดของธุรกิจ: ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
Type of business : Integrated business of toursim
บริการต่างๆ
๐ รับจัดนำเที่ยวเพื่อการพักผ่อน สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานสำหรับบุคคลและหมู่คณะ 
๐ บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก
๐  บริการสำรองห้องพักทุกโรงแรมทั่วโลก
๐  บริการแลกเงินตราต่างประเทศ
๐ บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
Services:
๐  Arrange program and provide services of leisure, seminar,study trip for personal or group.
๐ Air ticketing's reservations all routes around the world
๐  Worldwide hotel's reservations
๐  Money exchange
๐ Other services relevant with travelling 
ความภาคภูมิใจ: การันตีคุณภาพและความไว้วางใจด้วยรางวัลทัวร์เกาหลียอดเยี่ยม 3 ปี ซ้อน
(ปี 2004,2005,2006)จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี

Award :Achieve of Korea Top Sales Award for Travel Agents in Thailand from Korea Toursim Organization

หน่วยงานต่างๆที่มอบหมายให้ทางบริษัทฯจัดการเดินทาง
ทั้งในด้านการดูงานและการท่องเที่ยวตัวอย่างบางส่วนดังนี้
Example of  group tours which we organized the trip of purpose
such as incentive, rewards or study trips;
-          เจ้าหน้าที่ของรัฐสภา
-          บริษัท สมานถาวรกรุ๊ป (1991) จำกัด
-          สำนักงานณรงค์การบัญชี 
-     บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
-     บริษัท ไอยราบรรจุภัณฑ์ จำกัด 
-     บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
-          ALCON LABORATORIES ( THAILAND ) CO.,LTD
-          DIVA INTERNATIONAL CO.,LTD
-      FA TECH CO.LTD
-          GP SYSTEM THAILAND CO.,LTD
-          NANYANG KNIITTING FACTORY CO.,LTD
-          PHARMA LINK
-          SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT CO.,LTD
-      SYNGENTRA
-          UNIVERSAL COMMUNICATION SYSTEM CO.,LTD
-          WHY JAPAN CO.,LTD
-          Parliament's officers
-          Samarn Thavorn Group (1991) Co.,Ltd.
-          Narong Accounting Office
-     The Erawan Agricultural Chemicals Co.,Ltd.
-     The Aiyara Packing Co.,Ltd.
-     Catalyst Alliance (Thailand
-          ALCON LABORATORIES ( THAILAND ) CO.,LTD
-          DIVA INTERNATIONAL CO.,LTD
-     FA TECH CO.LTD
-          GP SYSTEM THAILAND CO.,LTD
-          NANYANG KNIITTING FACTORY CO.,LTD
-          PHARMA LINK
-          SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT CO.,LTD
-      SYNGENTRA
-          UNIVERSAL COMMUNICATION SYSTEM CO.,LTD
-          WHY JAPAN CO.,LTD

กิจกรรมสังคมดีๆที่ทาง บริษัท เซ็นจูรี่ เวิลด์ จำกัด Century World Co.,Ltd. ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

“✨ เราทำธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรด้วยความรักและความชำนาญ
มีความสุขในทุกการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า 
และรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา”

  

 

    

 

 

อีกหนึ่งคุณค่าที่มีต่อสังคม 

กิจกรรมรับโล่ห์เกียรติคุณ Plaque of Honour ที่”บริษัทเซ็นจูรี่ เวิลด์ จำกัด “ มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมส่งเสริมตลาดแรงงานธุรกิจท่องเที่ยว ในโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ที่มูลนิธิศุภนิมิตร World Vision เป็นผู้จัดการบริหาร และได้รับเงินสนับสนุนจาก Citi Foundation

ซึ่งมีตัวแทนของผู้ประกอบการหลายแห่ง หลากหลายอาชีพ ที่ได้พาน้องๆที่เลือกเรียนจนจบหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่ตัวเองสนใจ และสามารถเขียนแผนธุรกิจที่ตัวเองตั้งเป้าหมายอนาคตได้อย่างชัดเจน มาเปิดตัวแสดงศักยภาพในงานนี้เพื่อ

1. ให้โอกาสเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ได้แสดงผลงานของตัวเองที่ได้มีพื้นที่ฝึกอาชีพและได้แสดงศักยภาพที่จะก้าวสู่วิชาชีพนั้นอย่างมั่นใจ
2. มอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานและบริษัทต่างๆที่เป็นที่ปรึกษาและให้โอกาสเยาวชนได้ฝึกอาชีพและรับเข้าทำงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่าสู่สังคมไทย
3. ขอบคุณ Citi Foundation ที่สนับสนุนเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตร

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                
 
 
footpage
 
 
 
  21/11 ลาดพร้าว 15 แยก 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทร : 02-938-5677,084-439-4880  แฟกซ์ : 02-938-5677 www.century-travelagency.com
 Copyright © 2019 บริษัท เซ็นจูรี่ เวิลด์ จำกัด  ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/02420