ทัวร์ตุรกี

Turkey ตุรกี อังการา อิสตันบูล 
CTRIST19
 เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
พ.ย.-ธ.ค. 62
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

Turkey อังการา คัปปาโดเจีย ชานัคคาเล่
CTRIST20
 เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
  ม.ค. - มี.ค. 63
9 วัน 6 คืน
 ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

มหัศจรรย์ ตุรกี  ชมดินแดน 2 ทวีป
CTRIST05
Qatar Airways QR
  พ.ย.-ธ.ค. 62
9 วัน 6 คืน 
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท
     

Turkey Extra Plus! 
 IST08  UIA
ธันวาคม 62 ปีใหม่  8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท

Turkey Good Deal
 IST15  เตอร์กิช แอร์ไลน์
 ส.ค.-ต.ค. 62  8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท

Turkey Supreme
 IST05  เตอร์กิช แอร์ไลน์
 ส.ค.-ต.ค. 62  8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
     

Lavender Turkey
 -
 เตอร์กิช แอร์ไลน์
 ก.ค. 62
 9 วัน
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท

Classical Turkey 
 3SAW-EK004  Emirates
 มิ.ย.-ต.ค. 62  10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
 
     
footpage
 
 
209/8 ซ.ลาดพร้าว1 (แยก10-2) ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 02-037-1937 แฟกซ์ : 02-037-1937 www.century-travelagency.com
Copyright © 2019 บริษัท เซ็นจูรี่ แทรเวิล เอเจนซี่ จำกัด